Ut ur stilllheten, under pågående arbete….

Det inre samtalet har fortsatt. De tänkta  fyra bilderna har blivit till 8. Ljuset har vänt, och nu är de i stort avslutade. Drömmar mot mörkret in i ljuset. Den stilla natten, då allt vänder om och tiden går mot vår.

En sista bild är på nästan framme för avslut. Bilder mot mörker, bilder mot ljus. I Nattens skiftningar blir ljuset det mest väsentliga. Det som skapar de anade formerna på tingen och för tankarna. 

Men är det den sista?

Det är aldrig den sista.