Torbjörn Damm

Mycket sker i mötet mellan idéer, metoden och materialet jag väljer att arbeta i.

Om mig artisten

Som konstnär har jag alltid varit nyfiken på de kopplingar som finns mellan olika tiders bilder.  Inte minst dåtidens bilder om framtiden. Men också om hur vi på olika sätt försöker tolka och förmedla vår egen tid i bild, text och andra media.

När jag började att intressera mig för konst, sökte jag mig först till alla de stora konstnärerna. Jag bländades av ljuset och skildringarna av mörkret. Men också av den uppdrivna romantiken och den mörka expressionismen. Den oförutsedda surrealismen har också påverkat mig mycket.

Idag är jag fortfarande intresserad av konsthistoriens bildvärld och uttryck. Men jag påverkas framförallt av omgivning och det samhälle vi lever i. Naturen och den av människan mångfasetterade kulturen påverkar och influerar mig pågående vilket jag hoppas du kan se i mina bilder.

Vad handlar min konst om?!

Många av mina bilder kan säkert ses som romantiska dystopier eller naturskildringar.  Jag använder mig oftast av konsthistoriens uttryck eller naturen som en utgångspunkt för att lyfta fram tankar, känslor och idéer om vår samtid utifrån mitt perspektiv. 

Mina bilder visar ofta på en natur jag förundras över, en mänsklighetens påverkan på miljön, kulturen eller oss själva. 

En framtid, en dåtid och ett nu i ett kort möte som ibland blir en bild.

Mina bilder kan ses som labyrinter som breder ut sig och ibland vecklar in sig, vindlar omkring i tiden och kommenterar det ständigt pågående nuet. Det är ett sökande efter ordning struktur, i en för mig ibland obegriplig värld.

Ljuset bryter igenom mörkret och synliggör nya detaljer och konstellationer. Dystopin blir ljus lyrik. Ögats tröstlösa vandringar finner plötsligt en mening. Det blir en förståelse av sammanhangen och därför en möjlighet att andas ut och fylla lungorna med ljus.

Exhibitions

Mina tidigare utställningar och vad som kommer i framtiden kan du se om du klickar på knappen under.

Vill du följa mitt senaste projekt på bloggen?

Inspiration och bilder blandat med text – hur jag jobbar och funderar.  Följ med genom att klicka på knappen under. 

Konst till försäljning

Vill du se med av mina verk och vad jag har till försäljning. Klicka på kanppen under.

Kontakta mig här