in to the silent night

in to the silent night

october Urets stillade oro I mötet med andra, kan ett samtal leda vidare. Samtalet fortsätter ofta i en inre dialog, där tankar bryts mot varandra och en ny idé kristalliseras. Klarnar och tar form. Planeringen av det forsatta arbetet börjar. Visualisering, material...
Konstrundan Sjuhärad 2019 – öppen ateljé i helgen.

Konstrundan Sjuhärad 2019 – öppen ateljé i helgen.

Konstrundan Sjuhärad 2019 går av stapeln i helgen, med start i dag på Ålgården i Borås med en vernissagekväll. Vi är över 40 konstnärer som är med i år. Så det finns många du kan besöka på vägen om du skulle vilja komma till mig och min ateljé under lördag eller...