Om mig

Torbjörn Damm

Som konstnär har jag alltid varit nyfiken på de kopplingar som finns mellan olika tiders bilder, inte minst framtidens. En av de tidigaste inspirationskällorna var sci-FI böckerna som jag läste och kom att samla på. Bilderna på omslagen öppnade vekligheten för mig, och lät mig föras med ut bort och hem igen. När jag kom att allt mer att intressera mig för konst, sökte jag mig till alla de stora klassiska konstnärerna. Bländades av ljuset och skildringarna av mörkret. Den uppdrivna romantiken, den mörka expressionismen och den oförutsedda surrealismen. Men i allt detta fanns gemensamma nämnare . Berättelser som byggde på varandra från samma grund; geometriskt och känslomässigt. Gårdagens tidsbilder som sammanförs med nuets bilder.

Jag har som konstnär arbetar på olika sätt för att utrycka mig. Mycket sker i mötet mellan idéer och
materialet, metoden jag väljer att arbeta i. Jag är både målare och grafiker. Dessutom tycker jag mycket om att
teckna. Datorn är ett givet redskap i de här processerna och jag använder mig gärna av flera olika tekniker i samma verk.

Bilderna du kan se här på min hemsida är i huvudsak gjorda med digital teknik.  Men detta
är i många fall bara en del i processen.

Det digitala collaget är sammanställt av olika bilder från nyhetsmedia, filmer och konstens långa
historia. Till det lägger jag egna bilder och skapar på det sättet en ny helhet. Fragment av tid,
fragment av överlappande tid som hakar i varandra och ger bilderna ett annat perspektiv. I det
skapande ögonblicket ser jag hur händelser sker och har skett, och vad som kan länka dom
samman. Bilderna är ett försök att göra det. Att skapa en förståelse genom tiden, genom rummet.

För att inspireras läser jag mycket, ser en del på film och tittar mycket på konst.  Det är spännande att se bilder från 1700 talet återuppstå i filmer från i dag. Dessa bryggor över tid intresserar mig mycket.

Litteratur som jag haft med mig sedan länge är Sci-Fi litteraturen. Där allt verkar möjligt. Idéer som prövas, och samhällen som skildras. Allt från Jules Vernes, En världsomseglingar under havet, till Ursula K. Leguins världsbyggen. Och till olika utopiska, eller dystopiska skildringar som skrivits.

Jag inspireras också W G Seebalds spännande författarskap, där tiden och historien träder fram.
Mina bilder kan ses som labyrinter som breder ut sig och ibland vecklar in sig, vindlar omkring i
tiden och kommenterar det ständigt pågående nuet.
Det är ett sökande efter ordning och struktur. Ljuset bryter igenom mörkret och synliggör nya detaljer
och konstellationer.

Ögats vandringar finner plötsligt en mening en förståelse ett sammanhang, en möjlighet
att andas ut, och fylla lungorna med ljus.

Att arbeta med text är inte något som jag gör, men jag har länge antecknat små fragment som dykt
fram när jag arbetar i bildprocessen. Text har en tendens att inte bli helt logisk på samma sätt som en bild. Bilden har en annan logik, texterna ska kanske ses med den tanken, att de är bilder, där de felaktiga syftningarna,
oklarheterna är där de är, och inte kan bytas ut. Den rationella texten är en helt annan sak.

Tröstlöst vandrar jag i den text som ska bli till ett koncentrat för min hemsida, göra besökaren
nyfiken och vilja se mer av min konst. Vinglar omkring i texten, berättelsen om mig, så som jag vill
framställa mig i den. Texten uteblir, fram kommer en annan, rörig oklar skrynklig. Vet jag inte vad
jag gör i mina bilder? Jag är vilsen i en labyrint, som breder ut sig i alla riktningar alla
väderstrecken och upp och ned och in i tiden. Bilderna skildra just detta. Världen sedd inifrån en
gigantisk labyrint, Ariadnes röda tråd har sedan länge brustit. Frustandet av Minotaurus kommer
allt närmare. Men runt kröken finns utgången. Eller labyrintens centrum. På vägen dit ser jag den
ena bilden efter den andra dyka upp. Från texter jag läser, filmer jag sett. Konst som länge
betraktats. På kvällen när jag sluter ögonen ser jag allt oftare bilder, landskap i olika ljus. De
bleknar sakta och lämnar mig i samma takt som sömnen infinner sig. Bilder från texter kommer
oftast som bekräftelser på tidigare idéer och bilder. Tex. Borges. Medan några andra skapar nya
sätt, nya kopplingar som Seebalds texter. Andra är som vitamininjektioner , de absurda
pattafysikerna, medan andra tar mig med ut på resor.

Kontakta mig här

9 + 10 =