in to the silent night

in to the silent night

october Urets stillade oro I mötet med andra, kan ett samtal leda vidare. Samtalet fortsätter ofta i en inre dialog, där tankar bryts mot varandra och en ny idé kristalliseras. Klarnar och tar form. Planeringen av det forsatta arbetet börjar. Visualisering, material...