Dialog

Dialog

Det inre samtalet har fortsatt. De tänkta  fyra bilderna har blivit till 8. Ljuset har vänt, och nu är de i stort avslutade. Drömmar mot mörkret in i ljuset. Den stilla natten, då allt vänder om och tiden går mot vår. En sista bild är på nästan framme för avslut....
in to the silent night

in to the silent night

october Urets stillade oro I mötet med andra, kan ett samtal leda vidare. Samtalet fortsätter ofta i en inre dialog, där tankar bryts mot varandra och en ny idé kristalliseras. Klarnar och tar form. Planeringen av det forsatta arbetet börjar. Visualisering, material...