Dialog

Dialog

Det inre samtalet har fortsatt. De tänkta  fyra bilderna har blivit till 8. Ljuset har vänt, och nu är de i stort avslutade. Drömmar mot mörkret in i ljuset. Den stilla natten, då allt vänder om och tiden går mot vår. En sista bild är på nästan framme för avslut....
En bild – en mening tog form.

En bild – en mening tog form.

  En bild – en mening tog form. I mötet med andra, kan ett samtal leda vidare. Samtalet fortsätter ofta i en inre dialog, där tankar bryts mot varandra och en ny idé kristalliseras. Klarnar och tar form. Planeringen av det forsatta arbetet börjar....